دانشجویان گرامی میتوانند راهنمای امتحانات و برنامه امتحانی را به تفکیک رشته و ورودی در لینکهای ذیل مشاهده نمایند.


راهنمای برگزاری امتحانات نیمسال اول 96-97برنامه دوره های کاردانیبرنامه دوره های کارشناسی