دانشجویان گرامی میتوانند راهنمای امتحانات و برنامه امتحانی را به تفکیک رشته و ورودی در لینکهای ذیل مشاهده نمایند.


امتحانات نیمسال تابستان 96-95